Zasady 2018-04-06T07:22:58+00:00

Szanowni Państwo, nasza pracownia protetyczna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 (w soboty nie pracujemy). Dla Waszej wygody oraz w celu usprawnienia wspólnej pracy wdrożyliśmy procedury, które ułatwią realizację zleceń oraz obieg prac pomiędzy gabinetami stomatologicznymi i naszą pracownią.

Do podanych czasów nie zalicza się dzień dostarczenia pracy do pracowni. Jeśli praca wysyłana jest pocztą lub kurierem, prosimy o doliczenie jednego dnia na wysyłkę w każdą stronę. Czasy te mogą ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zleceń. W przypadku, kiedy powstaje konieczność wykonania gotowej pracy w terminie krótszym niż wynika to z terminów podanych powyżej,  pracę traktujemy jako ekspresową i do jej końcowej wartości doliczamy 35 procent ceny.

 1. Ustalenie terminu kolejnego etapu pracy następować będzie po uzgodnieniu z laboratorium. W tym celu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 dostępne będą dla Państwa numery telefonów: GSM 604 254 090 oraz stacjonarny 089 741 30 71, pod którymi będziemy do Waszej dyspozycji w celu uzgodnienia daty  kolejnego etapu pracy. Ustalony termin będzie uwzględniał aktualne możliwości wykonawcze pracowni. Postaramy się oczywiście, aby był on satysfakcjonujący również dla Was.
 2. Powierzane prace będziemy odbierać od Państwa osobiście raz dziennie.
 3. Bardzo prosimy o wyczerpujące wypełnianie dostarczonych przez nas kart laboratoryjnych. Jeśli do wykonania pracy niezbędny będzie osobisty kontakt z technikiem wykonującym pracę, bardzo prosimy poinformować  o tym osobę odbierającą telefon.
 4. Minimalne czasy wykonania poszczególnych etapów prac są następujące:
 • naprawa, wzornik, łyżka indywidualna – 2 dni robocze,
 • próbna proteza woskowa – 5 dni roboczych,
 • przymiarka prot. szkieletowej – 7 dni roboczych,
 • przymiarka protezy szkieletowej z dodatkowymi elementami (frez, zatrzaski, klamry acet. itp.) – 8 dni roboczych,
 • gotowa proteza akrylowa/szkieletowa – 5 dni roboczych,
 • przymiarka podbudowy metalowej pod  most – 5 dni roboczych,
 • most licowany porcelaną do 3 pkt. – 6 dni roboczych,
 • most licowany porcelaną powyżej 3 pkt. – 9 dni roboczych,
 • indywidualna artykulacja łukiem twarz. – plus 1 dzień.